Certifikace firmy JAHLA s.r.o.

 

Certifikát ISO 9001-2001

JAHLA s.r.o. splňuje podmínky systému managmentu jakosti podle ISO 9001-2001

více na www.iso.cz

Kliknutím zvětšíte obrázek

Certifikát bezpečnostní způsobilosti - NBÚ

JAHLA s.r.o. je držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu, který opravňuje pracovat s utajenými informacemi.

více na www.nbu.cz

Kliknutím zvětšíte obrázek

 

POLITIKA KVALITY

Politika kvality JAHLA s.r.o. je součástí strategického záměru, stanoveného pro dosažení špičkové úrovně projektovaných a dodávaných vzduchotechnických, klimatizačních a chladících zařízení a zajištění trvalé prosperity firmy.
Prvořadým cílem veškerého snažení zaměstnanců firmy je spokojený zákazník s trvalou důvěrou k dodávaným zařízením firmy, který doporučí naši společnost dalším potenciálním zákazníkům.
Systém kvality je vybudován v souladu s ČSN EN ISO 9001.
Jednoznačným cílem firmy je být špičkovým dodavatelem klimatizačních zařízení a chlazení, dodávaných v požadovaných termínech a zákazníkem respektovaných cenách.
Implementace a rozvoj systému managementu kvality je trvalým předmětem zájmu firmy a je chápáno jako jeden z nejdůležitějších nástrojů k dosažení trvalé prosperity a stability.
Každému pracovníku firmy je známa odpovědnost za kvalitu jím prováděných činností. Rozhodující význam pro kvalitu má výběr, kvalifikace, vhodná motivace a informovanost všech zaměstnanců firmy.
Všechny činnosti je nutné zaměřit k naplnění politiky kvality s důrazem na zvyšování kvality a produktivity práce a zároveň ke snižování nákladů.

 

Pro trvalé zvyšování kvality s odběrateli a investory přijímá firma tyto zásady:

  1. Trvalou spoluprací zajistíme jejich požadavky, které budeme postupně naplňovat.

  2. Budeme využívat nové poznatky v oboru podnikání a tyto uplatňovat v praxi.

  3. Systematickým zvyšováním kvalifikace všech zaměstnanců firmy zajistíme vysokou odpovědnost za kvalitu jim odvedené práce. Současně budeme vytvářet podmínky pro zlepšování pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců.

  4. Každý zaměstnanec firmy plně odpovídá za kvalitu své práce, dodržování pravidel BOZP a pravidel pro ochranu životního prostředí.

  5. Budeme docilovat snižování nákladů s cílem udržení zisku, bez poklesu kvality dodávaných zařízení.

  6. Budeme důsledně dodržovat postupy dané systémem managementu kvality firmy. Smluvně dohodnuté podmínky budeme důsledně vyžadovat i od svých dodavatelů

  7. Při všech činnostech prováděných ve firmě budeme dodržovat požadavky platné legislativy a ostatních předpisů. Totéž budeme důsledně vyžadovat od našich dodavatelů.

K podpoře této politiky kvality se jednatelé společnosti zavazují vytvářet podmínky a zdroje nezbytné pro splnění stanovených cílů v pravidelných intervalech kontrolovat jejich plnění a účinnost.
 

                                                                                                       
Dne: 28.1.2010                                                                      David Janda           
                                                                                              Jednatel,  generální ředite
l

 

PŘÍKLADY DALŠÍCH CERTIFIKÁTŮ