Historie firmy

 

Společnost JAHLA s.r.o. Milevsko vznikla v roce 1991 z technických pracovníků firmy ZVVZ Milevsko. Cílem bylo vytvořit dodavatelsko - inženýrskou firmu, která se od samého začátku zabývá především zajišťováním kompletních zakázek lehké vzduchotechniky, větrání, klimatizace, chlazení a teplovzdušného vytápění.

   Společnost má vlastní projekční oddělení (ACAD), kde se vypracovávají projekty pro stavební povolení až po projekty realizace. Máme inženýrsko - obchodní skupinu a servisní středisko na klimatizační jednotky TOSHIBA a vzduchotechnické jednotky. Pro naši potřebu a pro potřeby dodavatelů klimatizace dovážíme japonské klimatizační jednotky TOSHIBA, které montujeme a servisujeme.

   V posledních letech se firma JAHLA s.r.o. také zabývá kompletní dodávkou tepelných čerpadel od firem TOSHIBA, ACOND a THERMIA.

Mezi hlavní kritéria při realizaci zakázek patří dodržování kvality, kompletní dodávka včetně chlazení, měření a regulace a zajištění záručního a pozáručního servisu.

   Informací u našich obchodních partnerů, finančního úřadu, Československé obchodní banky a Komerční banky je možno ověřit, že naše firma je solventní, včas vypořádává své závazky a nemá daňové dluhy.