Klimatizace

Provádíme projekty klimatizace, realizaci podle našich, ale i převzatých projektů. Práce i dodávky uskutečňujeme v komplexním zajištění včetně záručního a pozáručního servisu a revizí. To znamená, že po zadání zakázky předložíme investoru návrh řešení včetně rozpočtu jeho ceny. Po uzavření smlouvy o dílo následnou projekci složitějších zařízení, dodávky a zařízení klimatizace, včetně jejich zajištění okruhy regulace (MaR). Po ukončení montáže zaregulování smontovaných celků na projektové parametry a jejich uvedení do provozu. Průvodní technickou dokumentaci použitých zařízení včetně projektu skutečného provedení.

 

Oblast našich dodávek:

  • klimatizace bytů, kanceláří, sportovních hal
  • klimatizace serverů, datových a telefonních ústředen, UPS
  • klimatizace a chlazení kuchyní a výroben
  • chlazení přípraven na 12°C, 15°C
  • klimatizace průmyslových prostorů
  • servis klimatizačních jednotek a chlazení

Od roku 1996 je naše společnost přímým dodavatelem klimatizačních jednotek THOSHIBA