Vzduchotechnika

Provádíme vzduchotechnické projekty, realizaci podle našich, ale i převzatých projektů. Práce i dodávky uskutečňujeme v komplexním zajištění včetně záručního a pozáručního servisu a revizí. To znamená, že po zadání zakázky předložíme investorovi návrh řešení včetně rozpočtu jeho ceny. Po uzavření smlouvy o dílo následnou projekci složitějších zařízení, dodávky a montáže zařízení vzduchotechniky, včetně jejich zajištění okruhy regulace. Po ukončení montáže zaregulování smontovaných celků na projektové parametry a jejich uvedení do provozu. Průvodní technickou dokumentaci použitých zařízení včetně projektu skutečného provedení.

Oblast našich dodávek:

  • odvětrání sociálních prostorů, bazénů, sportovních hal a kanceláří
  • větrání, teplovzdušné vytápění průmyslových prostorů
  • chlazení, ohřev a rekuperace vzduchu
  • větrání kuchyní
  • odsávání částic a škodlivin vznikajících při zpracování materiálů
  • vzduchotechnické systémy pro udržení požadované teploty vlhkosti vzduchu (zkušebny, laboratoře)
  • servis vzduchotechnického zařízení
  • revize protipožárních klapek

Hlavní dodavatelé zařízení a vzduchotechnických součástí :